Kurgu ve Montaj Nedir?

BİZE ULAŞIN
Studio

Kurgu ve montaj, video çekim aşamalarından olan post prodüksiyon kapsamındaki faaliyet alanlarından biridir. Kurguda görüntüler senaryoya göre sıralanır, planlama dahilinde sesler, müzikler eklenir. Hareketli görüntülerin izleyiciyi etkilemesi noktasında ayırt edicidir. Pre prodüksiyon ve çekim süreçlerinin belli bir kompozisyonda bir araya getirilmesi olarak ifade edebileceğimiz kurgu/montaj doğru yapılmadığı taktirde görüntüler ne denli iyi olursa olsun ortaya olumsuz sonuçlar çıkabilir.

Kurgu montaj tanımını daha iyi yapabilmek adına, öncelikle prodüksiyon süreçlerine değinmek faydalı olacaktır. Video prodüksiyon klasik anlamda 3 aşamadan oluşan sistemli bir yapıdır:

1) Yapım Öncesi Süreç:  Konu, bütçe, ekip, oyuncu, mekân, senaryo, çekim planı, çekim takvimi oluşturulur.

2) Prodüksiyon Süreci:Yapım öncesi doneler bir araya getirilir. Çekimlerin tamamlanmasından set arkası fotoğraflara değin film yapımına dair yapılacaklar burada tamamlanır.

3) Yapım Sonrası Süreç:İngilizcesi ile Post production, kurgu ve montajın yapıldığı aşamadır. Çekilen görüntüler değerlendirilir, dijital ortama aktarılır ve kurgu masasına gider.

Post Prodüksiyon: Montaj ve Kurgu

Post Production, çekilen görsel ve işitsel içeriklerin düzenlenme aşamasıdır. Videolar, fotoğraflar, müzikler, sesler senaryoya uygun şekilde bir araya getirilir. Video kurgu ve montaj hizmetleri oldukça geniş bir yelpaze sunar. Uzun metraj film kurgusu, kısa film montajı, reklam kurgusu, tanıtım filmi kurgusu şeklinde uzayan bir liste bizleri karşılar. Hem geleneksel medya hem de dijital medya videoları kurgunun kullanım alanındadır. Hatta, sosyal medya kurgu montaj hizmetleri ve alternatif medya kurgusu da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu temel kategoriler kendi içerisinde alt kırılımları barındırır. Ritmik, metrik, overtonal, entelektüel kurgu çeşitleri vardır.

Kurgu ve Montaj Mantığı

Kurgu nasıl yapılır veya kurgu yaparken nelere dikkat etmek gerekir türü soruların yanıtları değişkenlik gösterir. Film ile yaratılmak istenen etki ve tabii fil türü montaj yaparken belirleyici olacaktır. Temel olarak şunların kararını vermek gerekir:

  • Bir sahneden diğerine ne zaman geçilmeli?
  • Sahneler arası geçiş nasıl olmalı?
  • Sekans geçişleri ne zaman ve nasıl yapılmalı?
  • Işık, ses, görsel efekt, motion design vb. unsurlar nasıl planlanmalı?

Kurgu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurgu yaparken görüntülerin birbiri ile uyumlu şekilde art arda şekilde birleşmesine özen gösterilmelidir. Bu, video karelerindeki obje ya da kişilerin “graphic match” yani görsel grafik uyumlu şekilde tamamlaması gerektiği anlamına gelmez. Birbirinden bağımsız sahneler, olaylar ve mizansen pekâlâ planlanabilir.

Çapraz kurgu, atlamalı kurgu, düz kurgu gibi teknikler ile kurgu/montaj yapılır. Her bir tekniğin kendine özgü hikâye anlatım etkisi vardır. Bununla birlikte, kurguda devamlılık konusu ciddiyetle ele alınmalıdır. Kurguda devamlılığı bilinçli olarak uygulamayan yönetmenler ve filmleri de yok değil fakat elbette bu sinematik kurala karşı çıkmak için ne olduğunu iyi bilmek gerekir.

Görüntü kurgusu ve devamlılık izler kitlenin algısı üzerinde etkilidir. Filmi montajlayan ekibin açı ve ölçeklendirme gibi teknik kısımlara dair bilgi sahibi olup olmadığını sorgulatır. Örneğin, ilk sahne bir objenin yakın plan çekimi ve ikinci sahne aynı objenin genel plan çekimi olsun. Arada zaman geçişi yoksa yani zaman geçişini anlatmak adına özellikle planlanmadıysa, daha net bir ifade ile net bir amaca hizmet eden bilinçli bir tercih değilse iki sahnedeki mizansenin aynı olması beklenir. Yakın plandan genel plana geçişte akışı bozacak sıçrama olmaması da son derece önemlidir. Bu tür teknikler kurmaca filmlerden kurumsal tanıtım videolarına değin her türde dikkat edilmesi gereken nüanslardır.

Röportaj kurgusu, fantastik film kurgusu, belgesel kurgusu… Hangi tür altına içerik üretiyor olursanız olun, izler kitlenin görme biçimlerine hakim olmalısınız ki farklı platformlar farklı izleme edimlerini içeriyor olacaktır. Örneğin televizyon film kurgusu ile online platform kurgusu birbirinden farklı olabilir. BF Productions olarak, sinematik bilgi ve deneyimlerimizi tüm çalışmalarımız özelinde en iyi şekilde kullanıyoruz.

Küçük detayların ve teknik bilgi-birikimin izleyici üzerindeki etkilerini biliyoruz. Klasik prodüksiyon mantığından bu bağlamda ayrışıyoruz. BF Prodüksiyon kurgu montaj hizmetleri kapsamında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.