Kurumsal Tanıtım Videosu Nedir, Nasıl Çekilir?

BİZE ULAŞIN
Studio

Kurumsal tanıtım filmi, markalaşma yolunda ilerleyen ya da marka haline gelmiş firmaların kendini müşterilerine daha iyi ifade edebilmesini sağlayan reklam araçlarından biridir.

Daha kapsamlı şekilde ifade etmek gerekirse, özel ve tüzel kişilerin, işletme ve start-up’ların, kurum ve kuruluşların, e-ticaret teşebbüslerinin vizyon ve misyonlarını, ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırma yöntemidir. Bunları gerçekleştirmek için videonun gücünden beslenilir.

Marka bilinirliğini artırma, mevcut müşterilerin markayı tercih etmeye devam etmesini sağlama ve potansiyel müşterilerin kurumdan haberdar olmasını mümkün kılma gibi hedefler doğrultusunda oluşturulurlar.

Tanınırlık Stratejisi: Tanıtım Filmleri

Geleneksel medya, alternatif medya ve dijital medyanın ortak noktalarından biri kurumsal tanıtım filmleridir.

Televizyon, Instagram, Youtube vb. mecralar için özel olarak hazırlanırlar. Elbette, tek tanıtım stratejisi kurumsal videolar değildir, bununla birlikte son derece etkili bir araç olduğu gerçektir. Tanıtıcı video içeriklerinin etkileşim yoğunluğu son derece fazladır. Doğru şekilde çekilip kurgulanan hareketli görsel içeriklerin etkileyiciliği de hayli yüksektir.

Kurumsal tanıtım videoları konu, konsept, tema, uzunluk ve boyut gibi unsurlar özelinde çeşitlilik gösterir. Bu noktada sektörel gereklilikler ve kitle beklentileri ayırt edici olmaktadır. Kötü çekilen bir video içeriği avantaj sağlamaktan çok dezavantajlı da olabilir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığının dijitalleşme ile dönüştüğünü bu noktada eklemek gerek.

Sıkıcı ya da alakasız videolar izler kitleyi de hedef kitleyi de markadan uzaklaştırma riski taşır. Elbette sıkıcılık ve alakasızlık göreceli, subjektif kavramlardır. Örneğin dijital prodüksiyon şirketi ile e-pazarlama firmalarının içerik türleri birbirinden farklı olacaktır. Bu noktada doğru adımlar atmak, tüketici profilini iyi analiz etme ve onların beklentilerine yönelik videolar üretmek gerekir.

Tanıtım Videosu Üretme Süreci

Kurumsal tanıtım videosu ya da yaygın kullanılan bir diğer ifadesi ile firma tanıtım filmi, üretim öncesi, prodüksiyon ve üretim sonrası süreçleri içerir. Film prodüksiyon aşamaları olan bu adımlar video planlaması yaparken hata riskini azaltır ve hatta ortadan kaldırır.

 • Marka araştırması yapılır: Bilgiler, müşteri portföyü, hedef, reklam kapsamı çözümlenir ve ön bilgiler toplanır.
 • Markayı ayırt edici kılacak noktalar belirlenir: Markanın rakip firmalara kıyasla hangi alanlarda daha iyi konumda olunduğu belirlenir.
 • Video türüne karar verilir: İçerik eğlenceli mi olacak yoksa informatif mi gibi soruların yanıtı bulunur ve buna yönelik sinopsis, tretman ya da senaryo yazım aşamasına geçilir.
 • Yazı işleri tamamlanır: Reklam filmi senaryosu oluşturulabilir, olay örgüsü planlanır, gerekirse storyboard hazırlanır.
 • Teknik ekipman, oyuncu ve prodüksiyon ekibi belirlenir: Kişiler ve teknik teçhizatlar hazır hale getirilir. Brief ve değerlendirme aşaması tamamlanır.
 • Çekim Planı oluşturulur: Kişilerin ve markanın programı dikkate alınarak çekim tarihi kararlaştırılır. Görsel senaryo taslağı çıkarılır. Hangi günde, hangi lokasyonda, kimlerin ne tür çekimler yapacağı planlanır ve buna uygun şekilde çekimler tamamlanır.
 • Kurgu / Montaj: Video kayıtlarından anlamlı bütün oluşturacak bir tanıtım filmi yaratılır. Bu aşama film çekimi kadar önemlidir. Tanıtım filmi kurgusu tamamlandıktan sonra ilgili mecrada paylaşıma hazırdır.

Tanıtım Filmi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tanıtım ve reklam filmlerinin kısa sürede etkili bir görsellik sunulmalıdır. Kendini uzun uzadıya ifade etmeye çalışmak izleyiciyi sıkabilir. Bu bakımdan tanıtım filmi süresi maksimum 5-6 dakika bandında olmalıdır. Bu süre elbette sektöre ve ulaşılması planlanan kitleye göre değişkenlik gösterebilir. Tıpkı görüntü gibi, ışık, müzik ve ses gibi sinematik ögelere de dikkat etmek çok önemlidir. Aksi taktirde, iyi olabilecek bir kurumsal reklam filmi fiyaskoya da dönüşebilir.

Kurumsal Tanıtım Filmlerinin Amacı

Kurumsal tanıtım filmlerinde amaç, başta marka olmak üzere ürün ve hizmetleri karşı tarafa vizyon ve misyonu en iyi şekilde gösterir biçimde aktarmaktır. Videolar izlenirken kullanıcıda, tüketicide iyi bir izlenim bırakmalıdır. Ürün ya da hizmeti satın almaya yönlendirecek şekilde marka reklamı yapabilmelidir. Satışını yaptığınız ürün kalem de olabilir son teknolojik bir cihaz da. Doğru kitleye erişmenin yolu kaliteli reklam içerikleridir. Bu amaca ulaşmak adına şunlara dikkat etmek gerekir:

 • Hedef kitle belirlemek,
 • Markanın tarzını yansıtmak,
 • Sıkıcı içerik kurgusundan uzak durmak,
 • Alakasız içerikler (irrelevant content) ile kitleyi uzaklaştırmamak,
 • Markayı ayırt edici özellikleri doğru tonda aktarmak,
 • Ürün ve hizmeti en iyi şekilde anlatan içerikler üretmek,
 • Rakip marka çalışmalarını incelemek,
 • Sektörün dinamiklerine hakim olmak,
 • Kaliteli içerik üretimini ilk sıraya yerleştirmek.

Müzik kliplerinden stüdyo çekimlerine, etkinlik video içeriklerinden sosyal medya çekimlerine değin farklı tema ve türde video çekim, kurgu tecrübesi olan BF Productions ile emin ellerdesiniz. Sağlık, eğlence de dahil farklı sektörlerde deneyim sahibi olan uzman ekibimiz ve geniş prodüksiyon ekipman altyapımız ile işinizi bir adım ileri taşıyabilirsiniz.