Video Prodüksiyon Sürecinde Karşılaşılan Hatalar

BİZE ULAŞIN
Studio

Video prodüksiyon, tüm ayrıntıların doğru ve bilinçli bir şekilde planlanması ve uygulanması gereken, işi bilen için basit fakat eksik bilen için karmaşık bir süreçtir. Bu makalede, video prodüksiyon sürecinde en sık yapılan hataları merkeze alacağız. Bu hataların nasıl önüne geçilebileceğini de açıklıyor olacağız.

Sorunlara geçmeden önce, video prodüksiyona dair kısa bir açıklama yapmak önemlidir. İşleyişi anlamak, sürece dair analitik bir genel çözümleme ve planlama yapmanızı da kolaylaştıracaktır.

Video Prodüksiyon Aşamaları

Video prodüksiyonu, genel olarak pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarından oluşur. Her aşama birbirinden bağımsız değildir, bundan dolayı ayrı ayrı ele almamak büyük öneme sahiptir. Daha anlaşılır olması adına, marka tanıtım filmi yapımı sırasında video prodüksiyon aşamalarının nasıl işlediği örneği üzerinden bu konuyu daha iyi anlayabiliriz.

Preprodüksiyon Aşaması 

Marka tanıtım filmi yapımı, pre production yani “yapım öncesi” aşaması ile başlar. Marka reklam filmi amacı, hedef kitlesi, mesajı, vizyon ve misyonu, hikayesi, konvansiyonu ve elbette bütçesi belirlenir. İçerik oluşturma aşamasında ise senaryo yazılır, görsel tasarım ve sanat yönetimi çalışmaları yapılır, mekanlar ve oyuncular seçilir. Bu aşama, film yapımının temelini oluşturur ve film yapım sürecinin geri kalanı için nasıl bir sürecin sizi beklediğinin de habercisidir.

Prodüksiyon Aşaması

Preprodüksiyon gerekliliklerinin tamamlanmasıyla birlikte prodüksiyon yani video üretim aşamasına geçilir. Senaryo çekimleri gerçekleştirilir, müzikler belirlenir ve ses kayıtları alınır, gerekliyse ses efektleri kaydedilir yahut biriktirilir. Video çekim kalitesi çok önemlidir. Görsel bir içerik vadetmek, o görsel uyaranın etkileyici olması ile farkını belli edecektir. Kamera seçiminden ayarlarına, ışıklandırmadan kadrajlamaya ve görüntü - renk düzenlemelerine değin tüm faktörlerin  doğru şekilde yapılması şarttır. Bu aşama, film yapımının en meşakkatli fakat bir o kadar da keyifli bölümüdür. Görüntü ile birlikte ses ve ışık gibi unsurların da en iyi şekilde düzenlenmesi esastır. Çünkü, örneğin dünyanın en iyi görüntülerini çekmiş de olsanız ses kötü ise izleyici içeriğinizden uzaklaşacaktır.

Postprodüksiyon Aşaması

Video çekim aşamasından sonra sıra postprodüksiyon yani yapım sonrası sürece geçilir Görüntüler (film kareleri), müzikler ve ses efektleri bir araya getirilir. Montaj ve kurgu işlemleri yapılır, renk düzenlemeleri, ses düzenlemeleri ve efektler yapılarak, nihai versiyon elde edilir. Filmin son halini oluşturan ve film yapımının tamamlanmasını sağlayan post prodüksiyon sürecinden sonra video izler kitle ile buluşmaya hazırdır. Film yapımı iskeleti hakkındaki bu bilgiler hangi hatanın hangi aşamada gerçekleşebileceğine dair fikir verecektir. Şimdi, prodüksiyon süreçlerine dair sıkça yapılan hataları incelemeye geçebiliriz.

Prodüksiyon Hataları

Prodüksiyon hataları, özet ifade ile, direkt olarak çekim süreçlerinde yapılan hataları ifade eder. İlki temsil eden ve en yaygın olarak karşılaşılan prodüksiyon sorununun kaynağı en düzensiz çalışma ve hazırlıksızlık işe girişmedir. Çekim öncesi doğru hazırlık yapılmadan, planlama tamamlanmadan, yahut ekipmanlar kontrol edilmeden / tamamlanmadan girişilen eylem, hatalara sebebiyet verir. Ayrıca, sette yaşanan iletişim sorunları da prodüksiyon hatalarına neden olabilir. Çekim senaryosuna uygun olmayan açılar almak, ışık ve ses ekipmanlarını kontrol etmeden birkaç sahne ya da sekans tamamlamak, kameraman ve görüntü yönetmeni arasında yaşanan anlaşmazlıklar vb. durumlar iletişimsizlik ve denetimsizlik kaynaklıdır.

Planlama Hataları

Planlama hataları, video çekimi öncesinde yapılan hatalardır. Bu esasen “değerlendirme” aşaması olarak da bilinir ve pre prodüksiyon öncesi süreçtir. Burada karşılaşılan hataların en yaygın nedeni, yeterli planlama yapılmadan çekimlere başlamaktır. Çekim yerinin seçiminin zamanında yapılması, ışıklandırma, ses ve kamera açıları gibi konuların doğru bir şekilde planlanması, bütçe için sponsorluk ayarlanması prodüksiyonun başarısı için çok önemlidir. Eğer planlama yetersizse, zaman ve para ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Yanlış planlama nedeniyle ortaya çıkan hataların düzeltilmesinin de zaman, emek ve para kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır.

Yapım Hataları

Yapım hataları, çekimler tamamlandıktan sonra, post-prodüksiyon aşamasında düzeltilmesi gereken hataları tanımlar. Düşük kaliteli ekipmanların kullanılması veya yeterli sayıda set çalışanı bulunmamasıdır. Bir diğer hata ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi, görüntü kalitesini önceleyip sesten ödün vermektir. Birinin çok iyi olması, diğerinin kötü ya da görüce iyi olmasını kompanse etmez. Ses kötü kurgulanırsa görüntü kalitesinin etkisini geri çekme riski oluşturur. Bir film, tüm parçaları ile bir bütün olarak değerlendirmek ve uzmanlık gerektiren her bir alanına eşit davranmak gerekir.

Post Prodüksiyon Hataları

Post prodüksiyon hataları, video prodüksiyon tamamlandıktan sonra yapılan düzenleme, renk düzeltme, ses kaydı, müzik ekleme gibi işlemlerde ortaya çıkabilir. Bu hatalar, yine yukarıda açıklandığı gibi video kalitesini düşürebilir ve sonucunda izleyicilerin ilgisini kaybetmesine sebep olabilir. Eksik ekipman, kötü koordinasyon ve yanlış renk kalibrasyonu gibi faktörler en sık karşılaşılan film yapım sonrası hatalardır. Önem vermek, dikkatli olmak, denetimi elden bırakmamak, özen göstermek iyi sonuca giden yolda önemli faktörlerdir. Öne çıkan diğer post production hataları ise şunlardır:

  • Sahne kesim hataları (Frame Cut Problems)
  • Renk düzeltme hataları (Color Correction Problems)
  • Ses kaydı hataları
  • Eksik ya da yanlış efekt seçimi

Video prodüksiyon sürecinde karşılaşılan hataları önlemek adına film yapım unsurlarının her birini dikkatli şekilde incelemek gerekir. Sahne düzenlemeleri, renk kalibrasyonu ve ses kaydı ayarlamaları doğru bir şekilde yapılmalıdır. Son teknolojik ekipman, koordine ekip ve işinin ehli set çalışanları ile tam olarak istediğiniz sonuçları kısa sürede elde etmek istiyorsanız, hatasız bir film çekim süreci deneyimlemek istiyorsanız BF Productions ile iletişime geçiniz.